Изборник Затворити

Араповац

Име и презиме:

Контакт телефон:

Производи:

Владан Матић

0118177289

Млечни производи, овце.

Ненад Петровић

0668250298

Млечни производи, млеко.

Славко Матијашевић

0118177313

Млеко, млечни производи.

Миодраг Матијашевић

0118177312

Млеко, млечни производи.

Барзиловица

Име и презиме:

Контакт телефон:

Производи:

Миомир Живановић

0118186062

Млечни производи, овце, вино, шљиве, ракија

Слађана Радочај

0118199808

Јагњад, овце.

Миломир Вићентијевић

0118186620

Млечни производи, телад, купус.

Бистрица

Име и презиме:

Контакт телефон:

Производи:

Јован Алексић

0118156084

Млечни производи, свиње.

Милорад Петровић

0638278758

Млечни производи, јагоде, шљиве, овце, свиње.

Брајковац

Име и презиме:

Контакт телефон :

Производи:

Влада Јовић

0643597389

јаја, млечни производи, овце, свиње.

Мица Пајовић

0118199214

млечни производи, јаја, свиње, јагњад.

Велики Црљени

Име и презиме:

Контакт телефон:

Производи:

Саша Симић

0118161176

Млечни производи, бикови.

Светлана Петровић

063875901

Председник Удружења одгајивача стоке и живине.

Дудовица

Име и презиме:

Контакт телефон:

Производи:

Мирослав Ђурђић

0642011529

Јаја, млечни производи, јунице.

Радомир Павковић

0118186148

Млеко.

Андрија Павловић

0698364806

Млеко.

Бобан Павловић

0644842644

Млечни производи, јунеће месо.

Горан Смиљанић

0645030798

Шљиве, ракија.

Миросаљци

Име и презиме: 

Контакт телефон:   

Производи:

Миломир Сарић

0118173180 

Сир, кајмак, јаја, месо (свињско, јагњеће).

Љубодраг Бранковић

0118173313 

Кајмак, сир, свиње – товљеници

Радисав Ранковић

0118173091

Сир, кајмак, јагњад

Соколово

Име и презиме:

Контакт телефон:

Производи:

Марија Симић

0118162401

Прасићи, телад, млечни производи.

Милина Матејић

0118162766

Млеко, овце, јагњад, јаја, пшеница, детелина.

Бојан Богићевић

0118162016

Млечни производи, прасићи.